Depan Profil Kepala Desa & Perangkat

Kepala Desa & Perangkat

APARATUR DESA / KELURAHAN

 

Jabatan

Nama

Kepala Kelurahan

 

R.IWAN.A.WIRANANGGAPATHI

Sekretaris Kelurahan

LINA YULINA,S.Ag

Pembantu Bendahara

IJAH SITI HODIJAH

Kasi Ekonomi dan Pembangunan

JUMA JUNADI

Kasi Kesejahteraan Masyarakat

NANI RATNANI,SH

Kasi Pemerintahan dan Trantribum

 

      UMIN

Pelaksana

ASEP SAMSUDIN

    KOSIM

ERNI HINARYBASA

ELIN HERLINA,SE

 

 

Kepengurusan RW Dan RT

H. Nasrudin,M.Pd

Emus Muslihin

Basari

Riadus Solihin

Iyat Supriatna

Ketua RW I

Ketua RT 1

Ketua RT 2

Ketua RT 3

Ketua RT 4

Drs. Sultoni

Ended Supriadi

Awab Yaseh

Oman Ahmad Faozi

Maulana Yusuf

Ketua RW II

Ketua RT 5

Ketua RT 6

Ketua RT 7

Ketua RT 8

H. Oban Sobari

Toto Rusmanto

Supria

Ketua RW III

Ketua RT 9

Ketua RT 10

Jumhana

H. Ayat Hidayatullah

Supendi

Kasmu

Ketua RW IV

Ketua RT 11

Ketua RT 12

Ketua RT 13

H. Ehon Solihan

H. Uskim

Suhada

Toni Juharno

Sunarya

Ketua RW V

Ketua RT 14

Ketua RT 15

Ketua RT 16

Ketua RT 17

 

Jajang Ahmad Zarkasih

Suryaman

Oo Cardi

Muhsin

Ahrodin

Ketua RW VI

Ketua RT 18

Ketua RT 19

Ketua RT 20

Ketua RT 21